کمیته اخلاق
 اعضای مصوب کمیته اخلاق در سال 98-97  
 پروتکل طرح ها و پایان نا مه ها ی کارآزمایی بالینی 
 فرایند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل و تجهیزات پزشکی 
 آئین نامه حفظ حرمت جنین 
 مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش 
 مقابله با مطالعات کارآزمایی بالینی نما 
 معرفی اعضای کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه
 فرایند بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی ارسالی به کمیته اخلاق
 آئین نامه کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی کشور
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
 راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات
 چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی
 راهنمای اخلاقی کار آزماییهای بالینی
 چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانی
 کدهای حفاظت ازمودنی انسانی در  پژوهشهای علوم  پزشکی
 دستورالعمل اختصاص کد مصوبه‌ی اخلاق توسط کمیته‌های اخلاق در پژوهش منطقه‌ای و سازمانی
 راهنمای اخلاق در پژوهش
 راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
 کدهای مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی
 فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی [doc]
 فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی [pdf]
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی
 لیست کاملی از طرح ها و پایان نامه های مصوب توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه
 اسلایدهای آموزشی کمیته اخلاق
 مصوبات کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی سال 1395
 تائیدیه تاسیس کمیته اخلاق
 مصوبات کمیته اخلاق در سال 1395
 

 توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناس کمیته اخلاق به شماره تلفن 33156392 تماس حاصل فرمائید.